Które lokaty są najlepiej oprocentowane?

Od 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niskim poziomie, przez co oprocentowanie lokat w bankach wciąż jest mało atrakcyjne. Mimo to wiele osób decyduje się ulokować w banku swoje nadwyżki finansowe, ponieważ jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na oszczędzanie. Warto więc przyjrzeć się, co oferują banki i które lokaty są najlepiej oprocentowane.
Lokaty długoterminowe

Lokaty te zakładane są na co najmniej 12 miesięcy i regułą jest, że im dłuższy jest okres oszczędzania, tym na wyższe oprocentowanie można liczyć. Pod koniec 2016 r. banki oferują oprocentowanie lokat długoterminowych w wysokości od 1 do 2%. Przykładowo lokata na 24 miesiące w Nest Bank jest oprocentowana na 2,1%, a na 12 miesięcy 2%. W banku ING oprocentowanie 24- miesięcznej lokaty wynosi zaledwie 1%, natomiast w największym polskim banku PKO BP za ten sam okres oszczędzania klient może mieć 1,4%. Najlepsze oferty w grudniu miały m.in.: Credit Agricole oraz Toyota Bank, które oferowały 2,7% dla lokat 3-letnich.
Lokaty krótkoterminowe
Do lokat tych zalicza się wszystkie lokaty, których termin zapadalności jest krótszy niż 12 miesięcy. Najpopularniejsze są lokaty 3- i 6- miesięczne, i to wśród nich panuje największa konkurencja, jeśli chodzi o oprocentowanie. W niektórych bankach pod koniec 2016 r. znaleźć można lokaty krótkoterminowe z oprocentowaniem nawet 4% (np. lokata dla nowych klientów na 2 miesiące w Idea Bank), jednak najczęściej proponowane jest oprocentowanie w wysokości od 1,5 do 2,5%.
Lokaty progresywne
Ciekawym pomysłem na oszczędzanie są lokaty progresywne, czyli takie, które automatycznie odnawiają się np. co miesiąc, a wraz z wydłużaniem się okresu oszczędzania wzrasta na nich również oprocentowanie. Ich zaletą jest to, że klient może w każdej chwili wypłacić środki, nie tracąc odsetek za dotychczasowy okres oszczędzania. Lokatę taką proponuje np. mBank – w przypadku lokaty na 12 miesięcy oprocentowanie zaczyna się od 0,2%, a kończy na wysokości 3% w 12 miesiącu oszczędzania. Podobną lokatę oferuje Getin Bank, jednak w jej przypadku za pierwszy miesiąc oszczędzania można otrzymać 1,05%, a po 12 miesiącach 3,65%.
Lokaty inwestycyjne
Są to tzw. lokaty strukturyzowane, na których potencjalnie można najwięcej zarobić, ponieważ część zdeponowanych na nich środków bank przeznacza na inwestycje na rynku finansowym. Operacje takie dają szansę na spore zyski, ale są obarczone także ryzykiem straty. Dlatego zakładając taką lokatę należy liczyć się z tym, że w przypadku niepowodzenia inwestycji, w terminie zapadalności lokaty otrzyma się jedynie zdeponowany kapitał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *